arrangemang

Kommande arrangemang

21-23 april 2020

Från början – konsten att predika 1 Mos 1-11

Första Moseboks elva inledande kapitel, som ofta kallas urhistorien, är några av Bibelns mest fascinerande och grundläggande kapitel. Här lär vi känna den scen på vilken Guds stora frälsningshistoria kommer att utspela sig och ser de centrala karaktärerna äntra scenen: Gud och människan. Vem är han som skapar och varför skapar han? Vad är en människa? Hurdana är fallets konsekvenser?

Dessa kapitel är alltså avgörande för en kristen världsbild – ett kristet sätt att se på världen. Samtidigt är de utmanande att predika! Det finns många saker som kan distrahera oss från det texten verkligen vill kommunicera. Avståndet mellan vår och textens tid och plats är stort, hur kan man predika så att textens ärende blir tydligt i all sin samtida relevans?

Välkommen till ”Från början – konsten att predika 1 Mos 1-11”, en fortbildningskurs i textutläggande predikan. Både nya och erfarna förkunnare och bibellärare är välkomna och kan lära sig mer om att förstå och undervisa dessa texter, samt att med vishet navigera texter som tangerar områden man själv inte är expert på.

Kursen varvar undervisning med grupparbete på bibeltexter.

Med oss har vi Ewald Ring från Langhams Europa-team, som också är pastor i centrala Wien.

Undervisningen sker på engelska.

Anmäl dig här!

20-21 november 2019

Uppdrag Guds Rike: Nätverksspår

Stockholm

https://uppdraggudsrike.se

predikoklubbar

Lokala predikoklubbar

En lokal predikoklubb är en möjlighet för dig som arbetar med att undervisa bibeltexter att tillsammans med andra arbeta med text och predikan. Är du intresserad är du mycket välkommen att kontakta:

Stockholm

Martin Helgesson
070-252 06 72
martin.helgesson@langhamsverige.se

Västkusten

Gustaf Henriksson
073-643 91 59
gustaf@vastkustkyrkan.se

Skåne/Småland

Måns Norrsén
070-263 04 95
m.norrsen@gmail.com

Du kan också kontakta någon av kontaktpersonerna om du är intresserad av att vara med i en predikoklubb via Skype.

vad-ar-langham

Langham fokuserar på att utrusta kyrkan genom Guds ord.

Langham är namnet på ett arbete som växt fram utifrån John Stotts arbete i England och världen över. Som pastor, författare och missionär drevs John Stott av att förkunna Guds ord och att utrusta andra med samma uppgift och kallelse.

Langham Sverige arbetar liksom övriga grenar av Langhams internationella arbete för att se en rörelse av förkunnare som är hängivna och skickliga i att lägga ut bibelordet. Vår modell bygger tre bibliska övertygelser. Vi kallar det Langham-logiken:

1. Gud vill att hans kyrka ska växa i mognad (inte bara antal).

Genom hela Bibeln ser vi att Gud längtar efter att hans folk ska växa i kunskap och tro. ”…tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.” – Efesierbrevet 4:13

2. Kyrkan växer genom Guds ord

Bibeln undervisar och vägleder oss i vad vi ska tro och hur vi ska leva. Det utrustar oss för varje god gärning (Romarbrevet 12:2). ”Kyrkor lever, växer och blomstrar i kraft av Guds ord, och de förtvinar och dör utan det…när Guds ord troget förklaras och tillämpas växer församlingen i både storlek och djup” – John Stott

3. Guds ord når människor primärt genom förkunnelse

Självklart kan människor läsa Bibeln på egen hand, men Guds ord når framför allt ut genom kyrkans förkunnelse. Genom att utrusta nyckelpersoner får vi en multiplikationseffekt. ”Man kan knappast överskatta förkunnares och pastorers roll i att bidra till församlingens hälsa och mognad.” – John Stott

4. Slutsatsen blir att ställa frågan: vad kan vi göra för att höja nivån av biblisk förkunnelse i Sverige?

Langham Sverige arbetar utifrån Langhams beprövade modell som kombinerar fortbildande konferenser för förkunnare med fortgående lokala gemenskaper av förkunnare som träffas och stöttar, hjälper och vässar varandra i uppgiften att kommunicera Guds ord.

internationellt

Langham Partnership

Langham arbetar idag över hela världen, med särskilt fokus på de länder där kyrkan växer explosionsartat på bredden men där resurser för fördjupning saknas. Genom att utrusta pastorer med fortbildning, litteratur och möjlighet till högre utbildning har vi fått se vårt arbete nå ut till tusentals människor i över 70 länder. Du kan läsa mer om Langhams internationella arbete här.

kontakt

Ta gärna kontakt med oss

Langham Sverige består av en arbetsgrupp som i samarbete med Föreningen Theofil arrangerar konferenser och nätverkar för att sprida visionen om textutläggande predikan i Sverige.

 

Martin Helgesson
Roseniuskyrkan, Stockholm

Måns Norrsén
Virestad-Härlunda församling, Älmhult

Gustaf Henriksson
Västkustkyrkan, Strömstad

Mikael Rubenson
administration

 

 info@langhamsverige.se
facebook.com/langhamsverige