Att predika Guds ord

Textutläggande predikan som rustar Guds folk
Läs mer
konferens

Langham Training – Steg 2

14-16 november, Stockholm

Planeringen går framåt för vår nästa Langham-konferens den 14-16 november i Roseniuskyrkan i Stockholm. Tillsammans med Gavin McGrath som besöker oss igen i år ser vi som planerar konferensen väldigt mycket fram emot att träffas igen och tillsammans utvecklas som förkunnare av Guds ord.

Inriktningen för konferensen är evangeliernas berättelser, som nog många av oss ofta har till grund för predikan men som alltjämt för med sig sina särskilda utmaningar. Så här inför advent och jul kommer vi fokusera särskilt på öppningen till Lukas evangelium i våra workshops och seminarier.

Tid: tisdag 14 november kl. 13.30 till torsdag 16 november 16.30.
Plats: Roseniuskyrkan, Smala gränd 5 i Stockholm.

Notera också redan nu i din kalender datumen för steg 3: 6-9 november 2018.

Till anmälan

vad-ar-langham

Langham fokuserar på att utrusta kyrkan genom Guds ord.

Langham är namnet på ett arbete som växt fram utifrån John Stotts arbete i England och världen över. Som pastor, författare och missionär drevs John Stott av att förkunna Guds ord och att utrusta andra med samma uppgift och kallelse.

Langham Sverige arbetar liksom övriga grenar av Langhams internationella arbete för att se en rörelse av förkunnare som är hängivna och skickliga i att lägga ut bibelordet. Vår modell bygger tre bibliska övertygelser. Vi kallar det Langham-logiken:

1. Gud vill att hans kyrka ska växa i mognad (inte bara antal).

Genom hela Bibeln ser vi att Gud längtar efter att hans folk ska växa i kunskap och tro. ”…tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.” – Efesierbrevet 4:13

2. Kyrkan växer genom Guds ord

Bibeln undervisar och vägleder oss i vad vi ska tro och hur vi ska leva. Det utrustar oss för varje god gärning (Romarbrevet 12:2). ”Kyrkor lever, växer och blomstrar i kraft av Guds ord, och de förtvinar och dör utan det…när Guds ord troget förklaras och tillämpas växer församlingen i både storlek och djup” – John Stott

3. Guds ord når människor primärt genom förkunnelse

Självklart kan människor läsa Bibeln på egen hand, men Guds ord når framför allt ut genom kyrkans förkunnelse. Genom att utrusta nyckelpersoner får vi en multiplikationseffekt. ”Man kan knappast överskatta förkunnares och pastorers roll i att bidra till församlingens hälsa och mognad.” – John Stott

4. Slutsatsen blir att ställa frågan: vad kan vi göra för att höja nivån av biblisk förkunnelse i Sverige?

Langham Sverige arbetar utifrån Langhams beprövade modell som kombinerar fortbildande konferenser för förkunnare med fortgående lokala gemenskaper av förkunnare som träffas och stöttar, hjälper och vässar varandra i uppgiften att kommunicera Guds ord.

internationellt

Langham Partnership

Langham arbetar idag över hela världen, med särskilt fokus på de länder där kyrkan växer explosionsartat på bredden men där resurser för fördjupning saknas. Genom att utrusta pastorer med fortbildning, litteratur och möjlighet till högre utbildning har vi fått se vårt arbete nå ut till tusentals människor i över 70 länder. Du kan läsa mer om Langhams internationella arbete här.

kontakt

Ta gärna kontakt med oss

Langham Sverige består av en arbetsgrupp som i samarbete med Föreningen Theofil arrangerar konferenser och nätverkar för att sprida visionen om textutläggande predikan i Sverige.

 admin@langhamsverige.se
facebook.com/langhamsverige