Vad är Langham?

Langham är en rörelse, grundad av John Stott,
som arbetar för att se kyrkor över
hela världen fördjupade i sin tro
genom förkunnelsen av Guds Ord.

Läs mer

Predikokonferens okt 2016

Boka redan nu in 4-6 oktober i din kalender!
Gavin McGrath från Langham Partnership
kommer till Lund för tre dagars gedigen
undervisning i bibelutläggande predikan.

Läs mer

Engagera dig

Vill du sprida information om Langham Sverige
i ditt nätverk? Vill du bli en ambassadör för
Langham Sverige? Vi vill bli fler och
du kan hjälpa oss!

Läs mer